GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Huyền Thú

  Trong Vương Giả, Huyền Thú sẽ sát cánh trưởng thành cùng người chơi, Huyền Thú không chỉ ngây ngô dễ thương lại còn là trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong chiến đấu.

  Tổng cộng có 5 Huyền Thú, mỗi Huyền Thú đều có 1 thuộc tính đặc biệt và đều có 5 kỹ năng: 4 kỹ năng cơ bản + kỹ năng thứ 5 là kỹ năng đặc biệt.

  Huyền Thú thứ 1 - Long Nữ hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính Level 34 có thể nhận, ngoài ra còn có thể mua tại Shop NB, mua bằng Lễ Kim, đăng nhập 7 ngày nhận.  Huyền Thú có 2 trạng thái Ra trận & Bảo vệ, ở trạng thái ra trận giúp nhân vật tăng 100% thuộc tính tổng hợp của Huyền Thú, ở trạng thái bảo vệ giúp nhân vật tăng 50% thuộc tính Huyền Thú, duy nhất chỉ có 1 Huyền Thú được ra trận.
   
  Nuôi Huyền Thú  • Nuôi Huyền Thú để tăng cấp, cấp càng cao, tăng thuộc tính cho nhân vật càng nhiều.
  • Có thể dùng trang bị bỏ nuôi Huyền Thú, căn cứ cấp và phẩm chất trang bị nhận số Exp khác nhau.
  • Dùng trang bị tím trở lên và Trang Bị Cam nuôi Huyền Thú nhận nhiều Exp, mỗi ngày Huyền Thú có thể dùng 100 Trang Bị Cam, các trang bị phẩm chất khác không hạn chế.
   
  Phẩm cấp Huyền Thú

  • Người chơi đạt Level 100 mở phẩm cấp Huyền Thú.
  • Có thể dùng Pet Tăng Phẩm Đan tăng cấp Huyền Thú, phẩm cấp Huyền Thú gồm Lục, Lam, Tím, Cam.
  • Tăng cấp Huyền Thú không chỉ tăng thuộc tính tổng hợp còn có thể mở kỹ năng Huyền Thú.
  • Mỗi Huyền Thú đều có 1 kỹ năng đặc biệt.