GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Ngọc Bội

  Ngọc Bội trong tay, thiên hạ vô địch! Ngọc bội là vật hiếm có ở thế gian, có thể tăng cao lực chiến, đem lại thuộc tính đặc biệt cho người dùng.

  Phẩm chất Ngọc Bội gồm Lục > Lam > Tím > Cam tuy nhiên chỉ Ngọc Bội Lam, Tím, Cam mới có thuộc tính đặc biệt, phẩm chất càng cao thuộc tính đặc biệt càng nhiều.

  Ngọc Bội có 2 loại thuộc tính đặc biệt:

       • Định thân: người chơi không thể di chuyển.
       • Cấm liệu: người chơi không thể dùng thuốc hồi và kỹ năng trị liệu.

  Ngọc Bội Cam có thể tạo trong Rương.

  Ngọc Bội Lục, Lam, Tím, có thể tạo trong Boss đơn, người chơi thường chỉ cần nỗ lực là có thể nhận.  Ngọc Bội là vật phẩm siêu cấp không thể thiếu với người chơi thích PK, còn có thể mau chóng tăng lực chiến, trong chiến đấu kích hoạt thuộc tính đặc biệt nhận hiệu quả bất ngờ.