GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Tranh Đoạt Hoàng Thành

  Thời gian: Mở/Gộp Server ngày thứ 3 và ngày thứ 6, sau đó mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần mở lúc 20:00 - 21:00. Người chơi đến gặp NPC Vương Thành - Sứ Giả Hoàng Thành Tranh Bá vào bản đồ hoạt động.

  Quy tắc


   
  Tấn công Tượng Hoàng Đế, quốc gia có người chơi last hit Tượng Hoàng Đế sẽ thành phe thủ. Cứ chiếm lĩnh 1 Kim Long, người chơi quốc gia chiếm lĩnh tấn công Tượng Hoàng Đế nhận thêm sát thương cố định +3000, tổng cộng có 2 Kim Long.


        
  Phe thủ chiếm Tượng Hoàng Đế 20 phút, hoạt động sẽ kết thúc sớm, Quốc Vương phe thủ trở thành Hoàng Đế. Nếu hoạt động kết thúc chưa chiếm đủ 20 phút, thì khi kết thúc Quốc Vương phe chiếm Tượng trở thành Hoàng Đế.


       
  Lượt xưng bá liên tục càng lâu, buff tấn công của các nước khác sẽ càng mạnh.  Phần thưởng

  1. Quà phe thắng:

       • Hoàng Đế nhận danh hiệu Nhất Thống Thiên Hạ toàn server.
       • Hoàng Đế có quyền [Thông báo Online] toàn Server.
       • Hoàng Đế có thể nhận Quà Liên Chiếm (không khóa, có thể phân chia).
       • Toàn bộ người chơi tham gia sự kiện thuộc phe thắng và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Quà Xưng Bá Hoàng Thành (Quà gửi qua hộp thư).

  2. Quà phe thua: Quốc Gia bại tham gia hoạt động và thỏa mãn điều kiện, tất cả người chơi đều nhận quà Động Viên (quà này gửi trong thư).

  3. Quà chiến đấu: Tranh Đoạt Hoàng Thành điểm đạt 30, 70, 120, 200 đều nhận quà điểm (quà này gửi trong thư).

       • Diệt người chơi nước địch +5 điểm
       • Hồi sinh ngay 1 lần +1 điểm

  Lưu ý: trong bản đồ Tranh Đoạt Hoàng Thành, tối đa liên tục hồi sinh ngay 10 lần.

  4. Quà Liên Chiếm: