GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Bái Lạy Hoàng Đế

  Vào 11:30 - 12:30 mỗi ngày người chơi đến Tượng Hoàng Đế tham gia bái lạy.


      
  Người chơi ở xung quanh tượng Hoàng đế cứ 10s sẽ nhận được 1 lần Exp, cho đến khi hoạt động kết thúc.  Thời gian hoạt động, cứ 3 phút làm mới 1 đợt cống phẩm, giao cống phẩm sẽ nhận thêm Exp và phần thưởng.  Khi giao cống phẩm sẽ nhận được Exp, có xác suất nhận được lễ kim, mỗi người chơi tối đa giao cống phẩm 10 lần.