GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Danh Hiệu

  Trên đầu có danh hiệu vẻ vang, cuộc sống trong game có phải là mơ ước thuở thiếu niên của bạn? Đăng Phong Tạo Cực, Nhất Kỵ Tuyệt Trần… danh hiệu cá tính không chỉ rực rỡ lóa mắt, còn đại diện cho thân phận và vinh dự của bạn trong game, bắt đầu từ giây phút nhận được danh hiệu, bạn đã được ghi vào sử sách.

  Trong game, danh hiệu chủ yếu chia làm 2 loại, 1 loại [Danh hiệu đặc biệt], mỗi server chỉ có 1 người chơi được sở hữu, là tượng trưng cho thực lực và thân phận thực thụ. Còn một loại là [Danh hiệu ngày lễ], tất cả người chơi đều có thể nhận, làm cách nào để xem và đeo danh hiệu?
   


  Danh hiệu đặc biệt: muốn nhận cần điều kiện rất cao, tất nhiên cạnh tranh cũng rất kịch liệt! Danh hiệu đặc biệt đều có điều kiện nhận tương ứng, hơn nữa đều có thời gian hiệu lực, nếu bị người khác vượt qua thì danh hiệu sẽ thuộc về người khác.  Danh hiệu ngoài việc chứng tỏ hiển hách cá nhân, còn có thể tăng cường thuộc tính! Tuy chỉ có thể đeo 1 danh hiệu, nhưng tất cả thuộc tính của danh hiệu nhận được đều có thể cộng dồn, bạn thấy có phải rất tuyệt không?