GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Khiêu chiến tinh anh

  Nhấn chọn [Khiêu chiến tinh anh] góc trên bên pải giao diện chính của game là có thể vào hệ thống khiêu chiến tinh anh.  Sau khi vào phụ bản, có thể thấy được số ải hiện tại, điều kiện vượt ải, thời gian còn lại, phần thưởng tích lũy, thời gian đếm ngược tự động thoát phụ bản.  Khiêu chiến tinh anh tổng cộng có 200 ải, lần đầu vượt ải 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200 đều có thể trong giao diện khiêu chiến tinh anh nhận tổng rương vượt ải, ải càng cao thì phần thưởng càng tốt.

  Mỗi ngày có thể thiết lập lại phụ bản 1 lần miễn phí, VIP có thể tăng số lần thiết lập lại, cấp VIP càng cao thì lần thiết lập lại càng nhiều, sau khi thiết lập lại có thể lại từ ải 1 đánh đến số ải mình có thể đánh.
       
  Người chơi có thể thông qua quét ải, trực tiếp bỏ qua ải hiện trước mà quét đến ải cao nhất mình đạt được, phần thưởng ải bỏ qua không ít, có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian, nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh nhất định sẽ thích thiết lập này.