GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Man Tộc xâm lược  Người chơi đạt Level 65 trở lên có thể tham gia Man Tộc Xâm Lược. Trên bản đồ, mũi tên đỏ thể hiện đường di chuyển của quái.


   
  Người chơi sau khi vào phụ bản, dùng nỏ triệu hồi Tháp Nỏ. Mỗi lần đi phụ bản hệ thống sẽ tặng 6 Tháp Nỏ, tối đa có thể đặt 16 Tháp Thủ, có thể dùng lễ kim để mua.

  Nỏ chia thành: Tháp Nỏ (tấn công đơn), Tháp Hàn Băng Nỏ Tiễn (tấn công mạnh đơn thể, kèm hiệu quả giảm tốc), Tháp Bảo Liệt Hỏa Pháo (tấn công nhóm, sát thương siêu cao).  Để tiêu diệt nhiều quái hơn, tháp thủ đặt kề biên giới tấn công của quái, thiết lập phối hợp tháp đơn thể, nhóm, hiệu quả giảm tốc có thể sẽ diệt được nhiều quái hơn. Sau khi nhấn bắt đầu diệt quái sẽ có rất nhiều quái - BOSS bắt đầu tấn công, tháp thủ sẽ tự động mở tấn công quái.  Trong phụ bản này nhân vật sẽ không thể hỗ trợ tháp thủ tấn công quái Man Tộc, nhưng có thể tự tấn công tháp thủ vì sau khi tháp thủ bị đánh bại, có thể ngẫu nhiên biến thành tháp thủ loại khác. Ví dụ bạn có thể dùng 50 lễ kim mua Tháp Nỏ, sau khi đánh bại sẽ biến thành Tháp Hàn Băng Nỏ Tiễn giá trị 100 lễ kim, hoặc Tháp Bạo Liệt Hỏa giá trị 200 lễ kim! Và nhớ đừng dại dột thử tấn công Tháp Bạo Liệt Hỏa.