GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Thiết lập hệ thống

  Nhấn nút thiết lập góc trên bên phải game sẽ mở giao diện thiết lập, có thể thuận tiện dùng các chức năng game.
       
  Hỗ trợ

  Mở giao diện thiết lập có thê thiết lập hỗ trợ treo máy và chiến đấu.


       
  Người chơi có thể đánh dấu chọn dùng thuốc hồi HP, Thiên Hương Mật Lộ, thiết lập tỉ lệ hồi HP, tự động hồi sinh tại chỗ miễn phí, tự động tấn công.

  Nhặt  Có thể thuận tiện thiết lập tự động treo máy, tự động nhặt loại hình vật phẩm: Thuốc, Đồng, trang bị, vật phẩm khác, vật phẩm shop. Ngoài ra nhặt trang bị còn có thể thiết lập loại cần nhặt: loại, cấp, phẩm chất.

  Phím tắt


       
  Người chơi có thể tìm hiểu hệ thống các loại phím tắt trong game.

  Âm lượng  Có thể thiết lập âm thanh lớn nhỏ và âm nhạc bối cảnh trong game.