GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Cánh

  Câu "Như hổ thêm cánh" đã nói lên sự quan trọng của đôi cánh, trong thế giới Vương Giả người chơi có thể có cánh, bay lên không trung - thực lực tăng mạnh.  Chức năng cánh thông qua nhiệm vụ chính để mở, trong biểu tượng nhân vật phía dưới giao diện game có thể mở giao diện cánh. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ Level 70 sẽ có thể mở chức năng Cánh.
   
  Tiến bậc cánh


      
  Nhấn nút tiến bậc cánh trong giao diện để mở giao diện tiến bậc, dùng Linh Vũ để tiến bậc cánh, sau khi tiến bậc thành công sẽ có ngoại hình đẹp, lực chiến cũng sẽ tăng mạnh.

  Tiến bậc dùng hệ thống điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao thì tỉ lệ thành công càng cao, sau khi thành công sẽ tiến bậc cánh, tăng thuộc tính, có ngoại hình mới. Điểm chúc phúc khi tiến bậc cánh từ bậc 4 lên bậc 5 trở đi sẽ chỉ được lưu giữ trong vòng 24 giờ, sau 24 giờ sẽ tiến hành xóa điểm.
   
  Kỹ năng cánh  Sau khi cánh đạt bậc 6 sẽ mở ô kỹ năng đầu tiên, bậc 7 sẽ mở ô kỹ năng thứ 2, bậc 8 sẽ mở ô kỹ năng thứ 3, bậc 9 sẽ mở ô kỹ năng thứ 4, bậc 10 sẽ mở ô kỹ năng thứ 5.

  Kỹ năng cánh chia thành 5 loại là bạo kích, né, bỏ qua, chính xác, cố thương. Khi học kỹ năng, kỹ năng chưa khóa có xác suất được thay bằng kỹ năng mới, có thể dùng NB để khóa kỹ năng, kỹ năng được khóa sẽ không bị thay thế, mỗi khi khóa thêm 1 ô kỹ năng, thì NB tốn sẽ càng nhiều.

  Tăng cấp kỹ năng  Sau khi học kỹ năng cánh, có thể dùng sách kỹ năng cánh để tăng cấp kỹ năng cánh, cấp kỹ năng càng cao thì sách kỹ năng tốn càng nhiều, kỹ năng cánh cấp cao nhất là cấp 10.