GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống chat

  Kênh chat bao gồm các kênh: tổng hợp, thế giới, quốc gia, tộc, đội ngũ, thường, thái thế. Hàng thứ nhất trong giao diện chức năng, phía dưới giao diện chat có thể thiết lập hiển thị kênh chat.


       
  Hàng 2 có thể chọn kênh chat, nhập nội dung chat và chọn icon
       
  Nếu trước đó đã chat, người chơi có thể dùng phím Enter kích hoạt khung chat, bấm mũi tên ↑↓ có thể xem và sao chép đoạn chat trước đó vào khung chat.