GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu • Cấp SS
 • Cấp S
 • Cấp A
 • Cấp B
 • Cấp C
 • Athena

  Vú em mạnh mẽ nhất.

  Nữ Thần Giáng Lâm: Phong ấn vĩnh viễn 2 lá bài của bản thân, hồi 30% HP bản thân. CD 1 lượt.

  Chuyên tinh HP: HP bản thân anh hùng tăng 15% vĩnh viễn

  Athena Chúc Phúc: Hồi HP bằng 126% tấn công bản thân +78

  Bão Thần Thánh: Gây sát thương cho địch bằng 108% tấn công +76

 • Loki

  Thịt tươi gian xảo, biết hạ độc, biết mê hoặc.

  Thuật Thanh Khiết (anh hùng): Hủy tất cả buff tiêu cực của tất cả anh hùng phe ta. CD 1 lượt.

  Hồi năng lượng: Mỗi lần hành độngxong, lượt tiếp theo sẽ hồi 2 điểm năng lượng

  Trùng Độc: Gây sát thương cho địch bằng 102% tấn công của đồng hành +63 + 100 xác suất khiến địch mỗi lượt chịu sát thương trúng độc bằng 22% tấn công của bên tấn công +0, liên tục 3 lượt.

  Ma Quỷ Mê Hoặc: Gây sát thương bằng 122% tấn công của đồng hành +85 +68% xác suất mê hoặc 1 lá bài đối phương, khiến họ lượt sau sẽ tấn công chính mình

 • Thần Thor

  Công bá đạo, trấn áp kẻ địch, sở trường bạo kích.

  Bộc Phát Nộ Khí: Anh hùng này lượt hiện tại cần có tấn công kỹ năng, bỏ qua loại bài. CD 4 lượt.

  Chuyên tinh hộ giáp: Hộ giáp bản thân anh hùng tăng 70% vĩnh viễn

  Kiếm Trong Đá: Gây sát thương cho địch bằng 120% tấn công +75

  Nộ Lôi Cường Kích: Gây sát thương cho địch bằng 115% tấn công của đồng hành +80 +75% xác suất đóng băng địch 1 lá bài, liên tục 1 lượt

 • Tôn Ngộ Không

  Đại Thánh trở về với cây gậy kinh thiên, tấn công mạnh.

  Vinh Dự Phương Đông: Toàn bộ anh hùng phe ta tấn công tăng 5% sát thương, liên tục 1 lượt, trong trận mỗi khi thêm 1 anh hùng Thần Điện Phương Đông, tấn công thêm tăng 5%, CD 2 lượt.

  Chuyên tinh tấn công: Bản thân anh hùng tấn công tăng 15% vĩnh viễn

  Nộ Tề Thiên: Sau khi kích hoạt kỹ năng tiêu diêt sẽ tiến hành trạng thái trữ lực, và có thể trong lượt tiếp theo gây sát thương cho địch bằng 240% tấn công +150

  Luyện Ngục Gầm Thét: Lập tức gây sát thương cho địch bằng 270% tấn công +190, ngược lại bị đóng bắng bản thân 1 lượt

 • Lucifer

  Tanker thật sự, bá đạo nhất

  Lưu Đày Hỗn Loạn: 2 anh hùng Thần Điện Hỗn Độn ngẫu nhiên của đối phương bị phong ấn 1 lượt, bản thân dừng hành động 4 lượt. CD 4 lượt.

  Năng lượng ban đầu: Khi chiến đấu, ban đầu nhận 15 điểm năng lượng.

  Khiên Thần Thánh: Gây sát thương cho địch bằng 84% tấn công của đồng hành +52 +100% xác suất kích hoạt khiên thủ giảm thương 15%, liên tục 3 lượt

  Kiếm Chiến Thắng: Gây sát thương cho địch bằng 135% tấn công +95

 • Michael

  Hoa hồng nam có gai chịu đòn giỏi, phản sát thương, hạ độc.

  Huyết Luân Nhãn: Sao chép skill anh hùng chỉ định trong trận, trong lượt hiện tại sẽ dùng skill này tấn công, bỏ qua kiểu bài, chờ 4 lượt.

  Chuyển đổi năng lượng: Bị tấn công hồi thêm 2% năng lượng

  Thập Luật: Với đối phương gây sát thương bằng 84% lực tấn công đồng hành +52 +100% vào trạng thái phản sát thương 13%, duy trì 3 lượt

  Thánh Viêm: Với đối phương gây sát thương bằng 115% lực tấn công đồng hành +80 +100% nhận sát thương trúng độc mỗi hiệp bằng 40% lực tấn công phải chịu +0, duy trì 3 lượt

 • Athena
  Athena
 • Loki
  Loki
 • Thần Thor
  Thần Thor
 • Tôn Ngộ Không
  Tôn Ngộ Không
 • Lucifer
  Lucifer
 • Michael
  Michael
 • Medusa

  Chịu đòn giỏi, biết hóa thạch.

  Bàn tay ma thuật: làm mới 1 lá bài, có thể là bài trên tay, bài đối phương, 9 lá bài chung, CD 2 lượt.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 10% HP

  Medusa Nhìn Lén: Với địch gây sát thương bằng 102% lực tấn công đồng hành +63 +40% đóng băng 1 lá bài địch, kéo dài 1 lượt

  Thương Thánh: Với địch gây sát thương bằng 115% lực tấn công đồng hành +80 +100% mỗi lượt chịu 40% lực tấn công bên công +0 sát thương trúng độc, kéo dài 3 lượt

 • Poseidon

  HP cao, hạ độc, từ từ hành hạ đến chết.

  Đổi chác: đổi bài hai bên, CD 2 lượt.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 10% HP

  Gai Độc: Với địch gây sát thương bằng 102% lực tấn công đồng hành +63 +100% chịu sát thương bằng 22% lực tấn công của phe địch +0 điểm trúng độc, kéo dài 3 lượt

  Kiếm Năng Lượng: Với đối phương gây sát thương bằng 135% tấn công +95

 • Zeus

  Vừa nhìn là biết giỏi, nhưng lớn tuổi rồi đánh người cần trữ lực.

  Phong Ấn Bài: Phong ấn 2 lá bài đối phương, kéo dài 2 lượt, CD 5 lượt.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 10% HP

  Thẩm Phán Thập Tự: Kích hoạt kỹ năng tiêu diệt vào trạng thái trữ lực, và ở lượt sau với đối phương gây sát thương bằng 240% lực tấn công +150

  Kiếm Năng Lượng: Với đối phương gây sát thương bằng 135% tấn công +95

 • Vua Arthur

  Loli, tấn công hơn người.

  Vua Bịp: Biến bài bất kỳ thành Joker, hiệu quả lượt hiên tại, CD 1 lượt.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 10% tấn công

  Kiếm Trong Đá: Với đối phương gây sát thương bằng tấn công 120% +75 sát thương

  Kiếm Chiến Thắng: Với đối phương gây sát thương bằng tấn công 135% +95 sát thương

 • Gaia

  Vú em vô song, quyết không từ bỏ trị liệu.

  Thuật Xua Đuổi (Anh hùng): hủy tất cả Buff có lợi của tất cả anh hùng, CD 1 lượt.

  Hoàn trả năng lượng: thi triển tài năng chủ động, hồi 20% năng lượng tiêu hao

  Thần Tình Yêu Động Viên: Hồi HP bằng 126% tấn công bản thân +78

  Thánh Quang Chúc Phúc: Hồi HP bằng 142% tấn công bản thân +99

 • Quan Vũ

  "Vô Song Võ Thánh, Công siêu, hút HP.

  Vinh Dự Phương Đông: Anh hùng phe ta tăng 5% sát thương tấn công, kéo dài 1 lượt, trong trận cứ thêm 1 anh hùng Thần Điện Phương Đông, tăng 5% tấn công, CD 2 lượt.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 10% tấn công

  Vòng Sinh Mệnh: Với đối phương gây sát thương bằng 240% lực tấn công +150 sát thương, trả giá là bản thân đóng băng 1 lượt

  Thị Huyết Cuồng Bạo: Với địch gây sát thương bằng 95% lực tấn công đồng hành +66 +100% có thể hút HP bằng 20% tất cả sát thương công

 • Nhện Đen

  Hỗ trợ mạnh, mị lực hơn người, Thần mị hoặc.

  Đề Kháng Bắc Âu: Triệu Hồi Sư bi sát thương giảm 5%, kéo dài 1 lượt, trong trận cứ thêm 1 anh hùng Thần Điện Bắc Âu, giảm sát thương thêm 4%, CD 2 lượt.

  Hồi năng lượng: Mỗi lần hành động xong, lượt sau hồi 2 năng lượng

  Thánh Ngôn Dẫn Lối: Với địch gây sát thương bằng 108% lực tấn công đồng hành +67 +30% mê hoặc địch 1 lá bài, khiến dịch lần sau tấn công bản thân

  Ma Quỷ Mê Hoặc với địch gây sát thương bằng 122% lực tấn công đồng hành +85 +68% mê hoặc địch 1 lá bài, khiến dịch lần sau tấn công bản thân

 • Medusa
  Medusa
 • Poseidon
  Poseidon
 • Zeus
  Zeus
 • Vua Arthur
  Vua Arthur
 • Gaia
  Gaia
 • Quan Vũ
  Quan Vũ
 • Nhện Đen
  Nhện Đen
 • Hydra

  Thường xuyên trị liệu, cơ bản không tấn công.

  Đề Kháng Bắc Âu: Triệu Hồi Sư bị sát thương giảm 5%, kéo dài 1 lượt, trong trận cứ thêm 1 anh hùng Thần Điện Bắc Âu, sát thương giảm thêm 4%, CD 2 lượt.

  Chuyên tinh hồi HP: Anh hùng tự hồi vĩnh viễn thêm 20% HP

  Gợi ý: 3 lượt, duy trì hồi HP bằng 96% lực tấn công của bài +60

 • Heracles

  Công thủ ngang bằng, ngoài đẹp ra không còn gì khác.

  Giấu Bài: giấu bài trên tay mình, kéo dài 2 lượt, CD 2 lượt.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng HP bản thân vĩnh viễn tăng 5%

  Thần Tình Yêu Động Viên: bản thân hồi HP bằng 126% tấn công +78

 • Apolo

  Xạ thủ mạnh chuyên núp phía sau lén lút bắn tên.

  Trình Tự Thần Tích-điểm: xếp lại 9 lá bài giữa bàn theo điểm, CD 4 lượt.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng bản thân vĩnh viễn tăng 5% tấn công

  Thẩm Phán Thập Tự: phóng kỹ năng trảm sát vào trạng thái trữ lực, và ở lần sau tấn công gây sát thưng bằng 240% lực tấn công +150

 • Merlin

  Ai nói đàn ông không thể làm vú em?

  Giải Phong Ấn Bài: mở tất cả bài bị phong ấn phe ta, CD 2 lượt.

  Chuyên tinh hồi HP: Anh hùng tự hồi vĩnh viễn thêm 20% HP

  Thần Tình Yêu Động Viên: tự hồi HP bằng 126% tấn công +78

 • Na tra

  Đứa trẻ hổ báo, trong đầu toàn biết tấn công.

  Vinh Dự Phương Đông: Tất cả anh hùng phe ta tấn công tăng 5% sát thương, kéo dài 1 lượt, trong trận cứ thêm 1 anh hùng Thần Điện Phương Đông, công thêm 5%, CD 2 lượt.

 • Gandalf

  Pháp sư tank tầm gần, công khá tốt, cũng giỏi đỡ đòn.

  Kháng Phương Đông: Triệu Hồi Sư bị sát thương giảm 5%, kéo dài 1 lượt, trong trận cứ thêm 1 anh hùng Thần Điện Phương Đông, sát thương giảm thêm 4%, CD 2 lượt.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% tấn công

  Kiếm Năng Lượng: Với đối phương gây sát thương bằng 135% tấn công +95

 • Alexander

  Toàn thân là khiên gai, ai đánh đều bị thương, tank phản sát thương.

  Thuật Bịp Bài: biến lá bài bất kỳ trên tay hoặc 9 lá bài giữa bàn thành Joker, hiệu quả lượt hiện tại, CD 1 lượt

  Giáp chuyên tinh: Anh hùng vĩnh viễn tăng 30% giáp

  Ký Sinh: Với địch gây sát thương bằng 95% lực tấn công đồng hành +66 +100% vào trạng thái phản sát thương 25%, kéo dài 3 lượt

 • Hydra
  Hydra
 • Heracles
  Heracles
 • Apolo
  Apolo
 • Merlin
  Merlin
 • Na tra
  Na tra
 • Gandalf
  Gandalf
 • Alexander
  Alexander
 • Valkyrie

  Tấn công khá tốt

  Trình Tự Thần Tích-Điểm Số: xếp 9 là bài công công ở trung tâm theo điểm. CD 4 hiệp.

  Chuyên tinh tấn công: tấn công bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 5%

  Mũi Dao Lượn: gây cho địch sát thương bằng 120% tấn công +75 điểm sát thương

 • Skuld

  Nữ thần lương thiện, rất thích trị thương.

  Giải Phong Ấn Bài: giải phong ấn tất cả bài bị phong ấn của mình. CD 2 hiệp.

  Chuyên tinh hồi HP: HP bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 15%

  Khải huyền: trong 3 hiệp, liên tục phục hồi 96% sức tấn công của bài +60 điểm HP

 • Belldandy

  Nữ thần hiện tại, tank giảm thương.

  Chống Hy Lạp: sát thương triệu hồi sư giảm 5%, duy trì 1 hiệp, trên trận mỗi khi thêm 1 anh hùng của thần điện Hy Lạp, giảm thương tăng 4%. CD 2 hiệp.

  HP Chuyên Tinh: HP bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 5%

  Rào Chắn Thánh Quang: gây chi địch sát thương bằng 84% sức tấn công đội +52 điểm sát thương +100% xác suất kích hoạt hộ thuẫn giảm 15% thương, duy trì 3 hiệp

 • Uruk

  Nữ thần quá khứ, sát thương chớp mắt bạn đã tiêu.

  Trình Tự Thần Tích-Nước Bài: 9 lá bài công cộng ở trung tâm xếp theo thứ tự nước bài. CD 4 hiệp.

  Chuyên tinh hồi HP: Hồi HP bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 15%

  Vòng Sinh Mệnh: lập tức gây cho địch sát thương bằng 270% sức tấn công +150 điểm sát thương, trả giá bằng tự đóng băng mình trong 1 hiệp

 • Dead Rider

  Tấn công khá, giáo cũng cao.

  Ẩn Bài: Ẩn bài của mình, duy trì 2 hiệp. CD 2 hiệp.

  Chuyên tinh tấn công: tấn công bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 5%

  Hàn Băng Thuật: gây cho địch sát thương bằng 120% tấn công +75 điểm sát thương

 • Solomon

  Quốc vương, chuyên mị dân, khả năng hỗ trợ mạnh.

  Vua Bịp: biến 1 lá bài trên tay bất kỳ thành Joker, hiệu quả hiệp hiện tại. CD 1 hiệp.

  Chuyên tinh HP: HP anh hùng tăng vĩnh viễn 5%

  Thánh Ngôn Dẫn Lối: gây cho địch sát thương bằng 108% sức tấn công đội +67 điểm sát thương +30% xác suất mê hoặc 1 lá bài đối phương, khiến nó tấn công bản thân ở hiệp sau

 • Atula

  Sát thủ địa ngục, công tốt, còn đóng băng địch.

  Thuật Bịp Bài: Biến 1 lá bất kỳ trên tay hoặc 9 lá công cộng ở trung tâm thành Joker, hiệu quả hiệp hiện tại. CD 1 hiệp.

  Chuyên tinh tấn công: tấn công của bản thân anh hùng tăng vĩnh viễn 5%

  Medusa Nhìn Lén: gây cho địch sát thương bằng 102% sức tấn công đội +63 điểm sát thương +40% xác suất đóng băng 1 lá bài địch, duy trì 1 hiệp

 • Valkyrie
  Valkyrie
 • Skuld
  Skuld
 • Belldandy
  Belldandy
 • Uruk
  Uruk
 • Dead Rider
  Dead Rider
 • Solomon
  Solomon
 • Atula
  Atula
 • Nhân Mã

  Nhìn cái rìu đó là biệt kiểu tấn công nào rồi.

  Thuật Bịp Bài: biến 1 lá bài trên tay bất kỳ hoặc 9 lá bài công cộng ở giữa bàn thành Joker, hiệu lực trong lượt này. CD 1 lượt.

  Kiếm Năng Lượng: với kẻ địch gây sát thương bằng 135% tấn công +95

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% tấn công

 • Nhân Mã

  Thân thể cứng cáp, chịu đòn, công thụ cân bằng.

  Bàn Tay Ma Thuật: sắp lại 1 lá bài, có thể là của mình, đối phương, 9 lá công cộng ở trung tâm. CD 2 hiệp.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% HP

  Sấm Vang Chớp Giật: Với đối phương gây sát thương bằng 270% lực tấn công +190, trả giá là bản thân đóng băng 1 lượt

 • Người Cây

  Có thể đỡ, trị thương, người yêu hòa bình điển hình.

  Càn Khôn Đại Na Di: đổi vị trí 2 lá bài bất kỳ của mình và địch với bài công cộng. CD 2 hiệp.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% HP

  Thánh Quang Chúc Phúc: Hồi HP bằng 142% tấn công bản thân +99

 • Cerberus

  Công được, còn biết hạ độc.

  Thuật Thanh Khiết (triệu hồi sư): loại bỏ debuff trên triệu hồi sư phe mình. CD 1 hiệp.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% tấn công

  Gai Độc: Với địch gây sát thương bằng 102% lực tấn công đồng hành +63 +100% chịu sát thương bằng 22% lực tấn công của phe địch +0 điểm trúng độc, kéo dài 3 lượt

 • Fenrisulfr

  Tấn công được, sát thương ổn định.

  Bàn tay ma thuật xếp lại 1 lá bài, có thể là bài mình, đối phương, 9 lá công cộng ở trung tâm. CD 2 hiệp.

  Chuyên Tinh Tấn Công: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% tấn công

  Kiếm Năng Lượng: với kẻ địch gây sát thương bằng 135%+95

 • Hella

  Tấn công ổn, giáp cũng được.

  Huyết Luân Nhãn: sao chép kỹ năng anh hùng chỉ định trên trận, hiệp này chắc chắn tấn công bằng kỹ năng đó, bỏ qua loại bài. CD 4 hiệp.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% HP

  Kiếm Năng Lượng: với kẻ địch gây sát thương bằng 135%+95

 • Harpy

  1 trong Vú Em của 300 Sparta, bổ sung HP siêu dài.

  Thuật Thanh Khiết (anh hùng): loại bỏ debuff trên người anh hùng phe mình. CD 1 hiệp.

  Chuyên Tinh HP: Anh hùng vĩnh viễn tăng 5% HP

  Gợi ý: 3 lượt, duy trì hồi HP bằng 96% lực tấn công của bài +60

 • Nhân Mã
  Nhân Mã
 • Quỷ Đá
  Nhân Mã
 • Người Cây
  Người Cây
 • Cerberus
  Cerberus
 • Fenrisulfr
  Fenrisulfr
 • Hella
  Hella
 • Harpy
  Harpy

 • Skype: vuatrochoi.cs
 • Điện Thoại: 0906 380 475
 • Giờ làm việc: 9:00-17:30 Thứ 2-Thứ 6
 • Báo lỗi game: Tại đây